Actualidad

Plántalle cara á fame: sementa

Manos Unidas naceu como resposta a unha chamada da comunidade internacional a unir esforzos para acabar coa fame no mundo. Lamentablemente, case sesenta anos despois, a loita debe continuar; aínda hai 800 millóns de persoas no mundo que pasan fame.

Sabemos que no mundo creceron as posibilidades para que todas as persoas poidan vivir dignamente e, con todo, constatamos que a globalización non camiñou cara a unha maior xustiza social, senón que prevaleceu a indiferenza e a exclusión, a corrupción e o desinterese polos máis vulnerables.

No Ano da Misericordia queremos lembrar que o noso fundamento é o seguimento de Jesús, quen se compadecía de tantos porque non tiñan que comer (Mc 8,2).

Queremos convidar a todos a cambiar o corazón, a abrirse ás necesidades dos máis afastados, os que non contan para este sistema de só ganancias, os “sobrantes” dunha “cultura do descarte” como nos di o Papa e a comprometernos solidariamente.

Desde un enfoque do desenvolvemento baseado nos dereitos humanos e co foco da Doutrina Social da Igrexa, poñendo no centro ás persoas, queremos expor, ao longo de tres anos, unha estratexia para avanzar na seguridade alimentaria da humanidade e reforzar o dereito humano á alimentación das persoas máis pobres e vulnerables do planeta desde o apoio aos pequenos agricultores e a implementación de estilos de vida máis austeros.

Lembremos o que san Xoán Paulo II denominaba “paradoxo da abundancia”: hai comida para todos, pero non todos poden comer; mentres que o malgaste, o descarte, o consumo excesivo e o uso de alimentos para outros fins, están ante os nosos ollos. Por tanto, non estamos a falar dun problema de produción de alimentos se non dunha cuestión de accesibilidade. A perda e o desperdicio de alimentos son intolerables.

O lema elixido para o ano 2016 dános o motivo principal da nosa Campaña: a palabra SEMENTA.

A Sementeira representa o inicio da alimentación. Trátase dunha actividade fundamental na vida dos nosos socios locais, moitos deles pequenos produtores cuxo único modo de subsistencia é o cultivo dos seus hortos.

SEMENTA unha boa terra, unha boa auga, unha boa semente. A sobreexplotación dos recursos, o acaparamiento de terras, a especulación sobre o valor dos cereais, os contaminantes dificultan ata o extremo a vida dos pequenos agricultores.

SEMENTA capacidades. Fortalecer a capacitación de pequenos agricultores, facilitar o acceso a recursos materiais e financeiros, potenciar a súa participación nos gobernos locais é fundamental para evitar o efecto “rodete” que provoca o sistema alimentario mundial, baseado nunha agricultura intensiva a gran escala.

Para Olivier de Schutter, relator especial para o Dereito á Alimentación das Nacións Unidas, é urxente reincorporar aos pequenos agricultores ao sistema mundial de produción de alimentos, reforzar os mercados locais, promover un consumo de alimentos sans e menos industrializados, etc. É necesario investir máis nos pequenos agricultores que producen alimentos máis frescos e máis sans, a fin de que poidan acceder ao mercado local e crense cadeas alimentarias máis curtas.

SEMENTAR responsabilidade e cooperación entre os estados que deben adoptar medidas lexislativas,administrativas, económicas, financeiras, educativas ou sociais, orientadas a lograr o dereito humano á alimentación.

SEMENTA solidariedade. Sen o compromiso solidario de todas as persoas non se pode acabar coa fame. Unha solidariedade que é “un compromiso activo e operante, froito do amor cristián aos demais homes, considerados como irmáns, en favor dun mundo xusto e máis fraterno, con especial atención ás necesidades dos máis pobres”.

Deus destinou a terra e canto ela contén para uso de todos os homes e pobos. En consecuencia, os bens creados deben chegar a todos de forma equitativa baixo a égida da xustiza e coa compañía da caridade?. Coidar o medio ambiente, aproveitando a comida e a enerxía, evitando o desperdicio e o malgaste, é un acto solidario que se estende máis aló da nosa xeración

María José Cervera
Presidenta-delegada de Manos Unidas en Santiago

 

PROYECTOS MANOS UNIDAS   DIÓCESIS DE SANTIAGO

DELEGACIÓN DE A CORUÑA

Minibus para estudiantes de enfermería  3.749,00€
Al frente del Proyecto: Sr. Shiny Anthony Holy Cross Sisters (Menzingen)
HOLY CROSS HOSPITAL, TURA. INDIA

Reparación colegio y construcción aseos para colegio e internado de niños 25.845,00€
Al frente del Proyecto: Fr. Berty Paul Sacerdote Diocesano
(ST. THERESA’S MIDDLE AND PETTIT MEMORIAL SCHOOL) INDIA

Consolidación iniciativas productivas de mujeres  40.074,00€
Al frente del Proyecto: D. Fernando López Anaya
(CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL) MEXICO

DELEGACIÓN PONTEVEDRA
Rehabilitación de escuela primaria rural en RUANDA 37.075,00€
Solicita: Caritas Kibungo.
Beneficiarios: Directos 921. Indirectos 8000.

Construcción, de comedor, cocina y un pozo en colegio de secundaria rural 57.503,00€
Solicita: Hermanas Misioneras de Santa Ana.
Beneficiarios: Directos 521. Indirectos 2.500

DELEGACIÓN SANTIAGO
Programa de capacitación para asistentes sociales y educadores 71.132€
Al frente del proyecto: Sr. Stéfano Merante.Salesianos
CENTROS DON BOSCO

Beneficiarios: directos 849. Indirectos 4.010
MADAGASCAR.

“Salud, nutrición y educación para niños menores de 5 años y madres gestantes”  92.077€
Al frente del proyecto: Dª Gloria González Navarro
Beneficiarios: directos:2212. Indirectos 6824
APURIMAC. PERÚ.